การเปิดพื้นที่การใช้งาน การนำภาพเข้าใช้งาน และการบันทึกงาน การเปิดพื้นที่การใช้งานใหม่

1. ไปที่ Application menu เลือก File > New จะปรากฎหน้าต่างดังรูปด่านล่าง


       2. จากรูปมีการกำหนดค่าต่างๆมากมาย 
ช่อง Name คือการกำหนดชื่อของชิ้นงาน
ช่อง Preset คือ ชนิดของงานต่างๆ ที่กำหนดไว้ให้แล้ว มีให้เลือกมากมาย เช่น Web , Photo ,U.S.paper , international paper
ช่อง size จะสัมพันธ์กับช่อง Preset คือ ขนาดของงานแต่ละชนิด เช่น ค่า Preset เป็น International paper ช่อง Size ก็จะมีตัวเลือก คือ A4 , A3 , A2 ,A1 และอื่นๆ
ช่อง width คือขนาดความกว้างของชิ้นงาน หากต้องการกำหนดเอง มีหน่วนให้เลือก 7 ชนิด
ช่อง Hight คือขนาดความสูงของชิ้นงาน 
ช่อง Resolution คือ ความละเอียดของงาน มีหน่วยเป็น Pixelต่อนิ้ว และ Pixel ต่อเซนติเมตร
ช่อง Color mode คือชนิดของพื้นที่สีในการทำงาน มีให้เลือกหลากหลาย เช่น RGB , CMYK และมีค่าความละเอียดให้เลือกเป็น bit
ช่อง Background Contents คือเลือกชนิดของ พื้นหลังงาน มี 3 แบบ คือ แบบขาว แบบสี และแบบโปร่งใส
          เมื่อทำการกำหนดขนาดของงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้คลิปปุ่ม OK เพื่อทำการเปิดพื้นที่การทำงานดังตัวอย่างภาพ เปิดพื้นที่งานขนาด A4 พื้นหลัง สีขาว

การนำภาพเข้าใช้งาน
      หากเรามีภาพที่ต้องการเปิดเข้าใช้งานในโปรแกรม ในทำการ ตามขั้นตอนต่อไปนี้
       ไปที่ File > open เลือก Floder ที่มีรูปที่เราต้องการ เลือกรูปนั้นแล้วกด Open

     
จะได้รูปมาปรากฎอยู่ที่ Stage หรือพื้นที่การทำงานดังรูป ตามตัวอย่างด้านล่าง ใช้รูปดอกบัว


    
 การบันทึกงาน
     สมมุติว่า เราได้แต่งรูป พระทราย ดังตัวอย่างภาพด้านล่าง เสร็จเรียบร้อยแล้ว เราต้องการบันทึกการทำงาน ทำตามขั้นตอนดังต่อไปนี้


1. ไปที่ File > Save as จะปรากฎหน้าต่างดังรูปด้านล่าง
  • ช่อง File name คือให้เราตั้งชื่องาน
  • ช่อง Format คือ การบันทึกไฟล์งานประเภทต่างๆ เช่น PSD , JPEG , TIFF และอื่นๆ 
  • เมื่อเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้ว กด Save ก็จะทำการบันทึกสำเร็จ
โปรแกรมที่จะใช้สำหรับสร้างเว็บไซต์ ในที่นี้จะสอนวิธีการสร้างด้วยโปรแกรม Dreamwaver และตกแต่งด้วย Photoshop ซึ่งมีคุณสมบัติในการตกแต่งรูปภาพ  สร้างไอคอน หรืออื่นๆ ที่มีความสวยงาม จะงามมากงามน้อยขึ้นอยู่กับผู้สร้างนะค้า
ก่อนอื่นเราต้องไปดีไซต์หัวเว็บก่อน (Heading) ก่อนที่จะดีไซต์เราต้องไปจัดหาโปรแกรมเสียก่อนนะคะ จะเวอร์ชั่นไหนก็ได้ ถ้าใช้งานพื้นฐาน ก็จะคล้ายๆ กัน

เปิดโปรแกรม Photoshop
  • สร้างพื้นที่ทำงานโดยคลิกที่  File > New
  • กำหนดขนาดพื้นที่ทำงาน (หัวเว็บ)
  • Width คือความกว้างของหัวเว็บ ถ้าต้องการสร้างเว็บที่มีขนาดเต็มหน้าจอ ก็ประมาณ 980 pixels / Height คือความสูงของหัวเว็บ ประมาณ 140, 150, 160 pixels
  • Color Mode เลือก RGB (สำหรับนำไฟล์แสดงผลทางหน้าจอคอมพิวเตอร์)
  • Background Contents  รูปแบบพื้นที่ทำงาน ถ้าเลือก White คือพื้นสีขาว
  • OK

เมื่อได้พื้นที่ทำงานแล้ว ขั้นตอนต่อไป เป็นการออกแบบหัวเว็บ


อธิบายตามหมายเลขนะคะ
1. เลือกสีที่จะผสมในช่องสีเหลี่ยมด้านบนและด้านล่าง (Forground / Background) ถ้าไม่ผสมก็จะได้สีแค่สีเดียว
2.คลิกเครื่องมือ Grandent Tool (นำเมาส์ชี้ค้างที่เครื่องมือ ก็จะมีชื่อเครื่องมือปรากฎขึ้นมา)
3.คลิกเมาส์ลากลงบนบริเวณพื้นที่ทำงาน มีรูปแบบให้เลือก 5 แบบ (จะนำภาพมาลงภายหลัง)
3.1 ข้ามไป 1 ขั้นตอนคือการพิมพ์ข้อความ ขออภัยค่ะ ให้คลิกที่ เครื่องมือรูปตัว T  (Type Tool)
3.2 คลิกที่บริเวณพื้นที่ทำงานและพิมพ์ข้อความที่ต้องการลงไป
4. ตกแต่งใส่สีเส้น หรือเงา โดยคลิกที่ Effect  (ตัว F เล็กๆ)
5.คลิก เครื่องหมายถูกที่ช่องสุดท้ายคือสีเส้น  (Storke) อันอื่นๆ ลองคลิกดูได้ค่ะ บนสุดจะเป็นเงา (Drop Shadow)
6. ใส่สีเส้นที่ช่องหมายเลข 6  ขนาดเส้นที่ช่อง Size เลขเยอะ แปลว่าเส้นยิ่งหนา
7.OKการบันทึกงานที่สร้าง
1. คลิกเมนู File > Save For Web
2. คลิกเลือกประเภทไฟล์ (นามสกุล) ถ้าเป็นภาพปกติ JPEG ถ้าเป็นภาพเคลื่อนไหวได้ GIF
(วันหลังจะอธิบายความหมายของประเภทไฟล์ แต่ละประเภท)
3.OK